Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Biłgoraju  w  ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA III" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza  nabór:   Wniosków o refundację...

Starosta Biłgorajski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zapraszają na spotkanie informacyjne pn

Starosta Biłgorajski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zapraszają na spotkanie informacyjne pn. „Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych"   W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu ,, Aktywizacja zawodowa  bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2017 r." ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie ...

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Biłgoraju  w  ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA III" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza  nabór:   wniosków o refundację kosztów...

Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło badanie osób, którzy po 2003 r. ukończyli uczelnię wyższą z woj. lubelskiego i już nie studiują. Badanie potrwa do końca czerwca br. Krótka anonimowa ankieta służy porównaniu losów zawodowych osób po różnych kierunkach kształcenia....

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  w 2017 roku będą wydatkowane na finansowanie działań zgodnych z następującymi priorytetami ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo...

Informacja o rozpoczęciu realizacji bonów na zasiedlenie w 2017 roku

W dniu 23.01.2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju rozpoczął realizację bonów na zasiedlenie, finansowanych w ramach Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programów Regionalnych. 

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2017 rok

Informacja o planowanych szkoleniach grupowych w 2017 roku

INFORMACJA PIT-11 za rok 2016

Od dnia 16 stycznia 2017 r. na stanowisku Nr 1 - Sala Obsługi Bezrobotnych są wydawane informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2016. Informacje będą wydawane do 17.02.2017r., nieodebrane informacje zostaną wysyłane pocztą na adres podany podczas rejestracji. Uwaga osoby, które w 2016r. pobierały tylko stypendium...

Wyświetlanie 121 - 129 z 129 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę