Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje o trwającym naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy  ...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, iż z dniem 24 września 2018 roku wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.  

Wstrzymanie naboru wniosków na otrzymanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 14 września 2018 roku   zostaje zakończony nabór wniosków na otrzymanie bonów na zasiedlenie   z uwagi na wykorzystanie limitu  środków  przeznaczonych na  ten cel  w  Planie  Finansowym na 2018 rok. ...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizację staży zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 14 września 2018 roku   zostaje zakończony nabór wniosków na organizację staży zawodowych  z uwagi na wykorzystanie limitu  środków  przeznaczonych na  ten cel  w  Planie  Finansowym na 2018 rok. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej .     Maksymalna kwota refundacji 40 000 zł. Termin naboru wniosków upływa z dniem 21.09.2018 r. ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabór: Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi"- dla 5 osób.   Wniosków ...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 10.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach środków finansowych: - w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty, - budżetu projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 1 osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór:   Wniosków o refundację kosztów...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi"- dla 11 osób.   ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 129 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę