Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej .     Maksymalna kwota refundacji 40 000 zł. Termin naboru wniosków upływa z dniem 21.09.2018 r. ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabór: Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi"- dla 5 osób.   Wniosków ...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 10.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach środków finansowych: - w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty, - budżetu projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 1 osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór:   Wniosków o refundację kosztów...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi"- dla 11 osób.   ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby...

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Wstrzymanie naboru wniosków na bon na zasiedlenie

W dniu 9.08.2018 z powodu wyczerpania alokacji dostępnych środków zostaje wstrzymany nabór wniosków na bon na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" (PO WER). Po uzyskaniu dodatkowych środków nabór wnisków zostanie wznowiony. ...

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju od dnia 26 lipca 2018r. jest:  Pan Janusz Małek. Jest to osoba uprawniona do kontaktu z klientami w imieniu Administratora danych osobowych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe:  tel: 84  685...

Wyświetlanie 11 - 20 z 126 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę