Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach środków Funduszu Pracy  ogłasza nabór: Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie     działalności gospodarczej- dla 6 osób. Termin naboru wniosków: od dnia 05.06.2017 r. do dnia 16.06.2017 r.   Wysokość  dofinansowania wynosi 20 000 zł . ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych...

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Nabór wniosków dotyczacych bonu na zasiedlenie zostaje wstrzymany z powodu wyczerpania środków finansowwych przewidzianych na realizacje powyzszej formy wsparcia. Wznowienie naboru moze nastapić po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 18 maja 2017 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Zaproszenie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych form wsparcia oraz...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem stażu z zapewnionym zwrotem kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca obywania stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt  pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)".  W związku z powyższym zapraszamy do udziału w projekcie osoby  w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w...

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Biłgoraju  w  ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA III" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza  nabór:   Wniosków o refundację...

Ogłoszenie dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy i pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków:   Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków  na  podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dofinansowania   wynosi  35.000 zł.   Wniosek o przyznanie refundacji kosztów...

Starosta Biłgorajski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zapraszają na spotkanie informacyjne pn

Starosta Biłgorajski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zapraszają na spotkanie informacyjne pn. „Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych"   W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach środków Funduszu Pracy  oraz Programu Regionalnego ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie     działalności gospodarczej- dla 22 osób.     Termin naboru wniosków: od dnia 12.04.2017 r. do dnia 21.04.2017 r.                ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu ,, Aktywizacja zawodowa  bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2017 r." ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie ...

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Biłgoraju  w  ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA III" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza  nabór:   wniosków o refundację kosztów...

Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło badanie osób, którzy po 2003 r. ukończyli uczelnię wyższą z woj. lubelskiego i już nie studiują. Badanie potrwa do końca czerwca br. Krótka anonimowa ankieta służy porównaniu losów zawodowych osób po różnych kierunkach kształcenia....

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  w 2017 roku będą wydatkowane na finansowanie działań zgodnych z następującymi priorytetami ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo...

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  
6,0% Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu kwietnia 2017 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę