Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Funduszu Pracy oraz Programu Regionalnego „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-/50+" przeznaczonych w Planie Finansowym na organizację prac interwencyjnych został wykorzystany.        ...

Zaproszenie na konferencję

„Powierzenie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie...

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w Planie Finansowym na organizację staży zawodowych został wykorzystany. W związku z powyższym od dnia 06.02.2018r. Wnioski o organizację staży zawodowych realizowane będą w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" -...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 02 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bilgoraju z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji środków finansowych z dniem 30.01.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 23.01.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach: - środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty, - projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"...

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że w ramach projektu „Aktywność i praca IV" realizowanego w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla osób powyżej 30 roku życia prowadzi nabór: kart  kandydata na szkolenia grupowe na kierunki wymienione w „ Planie szkoleń...

INFORMACJA PIT-11 za rok 2017

Od dnia 15 stycznia 2018 r. na stanowisku Nr 1 - Sala Obsługi Bezrobotnych są wydawane informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2017. Informacje będą wydawane do 16.02.2017 r., nieodebrane informacje zostaną wysyłane pocztą na adres podany podczas rejestracji. Uwaga osoby, które w 2017 r. pobierały tylko...

INFORMACJA O PŁATNOŚCI TYTUŁEM OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU PRACY/ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA

Należną wpłatę w wysokości 30zł można dokonywać: bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94 lub na nr konta (Nazwa odbiorcy: Powiat Biłgorajski, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj): ...

Zmiana przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza zmiany w zatrudnianiu w Polsce cudzoziemców. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez obywateli Republiki Armenii, Republiki...

Dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w PUP

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PUP w Biłgoraju z dnia 5 stycznia 2018r.  w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin z tytułu święta przypadającego w sobotę 6 stycznia 2018r. (Święto Trzech Króli) dzień 30 marca 2018 r.  (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników...

Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  w 2018 roku będą wydatkowane na finansowanie działań zgodnych z następującymi priorytetami ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,7%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu grudnia 2017 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę