Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 15 . 10.2018 r.  z powodu wykorzystania środków wstrzymuje nabór wniosków  o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia  w ramach realizacji Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku -30/50+". ...

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Z powodu braków formalnych w dotychczas złozonych wnioskach Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju wznawia nabór wniosków  o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia  w ramach realizacji Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku -30/50+". ...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 10 . 10.2018 r.  z powodu wykorzystania środków wstrzymuje nabór wniosków  o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia  w ramach realizacji Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku -30/50+". ...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 09.10.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia  w ramach realizacji Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku -30/50+"   Kryteria ogólne naboru - osoby, ubiegające się o przyznanie bonu...

Zaproszenie dla pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych form wsparcia oraz...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, iż z dniem 24 września 2018 roku wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.  

Wstrzymanie naboru wniosków na otrzymanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 14 września 2018 roku   zostaje zakończony nabór wniosków na otrzymanie bonów na zasiedlenie   z uwagi na wykorzystanie limitu  środków  przeznaczonych na  ten cel  w  Planie  Finansowym na 2018 rok. ...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizację staży zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 14 września 2018 roku   zostaje zakończony nabór wniosków na organizację staży zawodowych  z uwagi na wykorzystanie limitu  środków  przeznaczonych na  ten cel  w  Planie  Finansowym na 2018 rok. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej .     Maksymalna kwota refundacji 40 000 zł. Termin naboru wniosków upływa z dniem 21.09.2018 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8% Stopa bezrobocia w Polsce  
4,7%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu sierpnia 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Ul. Bohaterów Monte Cassino 38,
23-400 Biłgoraj

e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
tel. (84) 685-00-00 fax: (84) 686-16-71

telefony bezpośrednie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP 918-10-28-081
REGON: 950031692

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
Rach. nr 41 9602 0007 0000 2142 2000 0016

Godziny pracy

  • Godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku:

7.00 – 15.00

  • Godziny przyjmowania interesantów:

7.00 – 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę