Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków na otrzymanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 14 września 2018 roku   zostaje zakończony nabór wniosków na otrzymanie bonów na zasiedlenie   z uwagi na wykorzystanie limitu  środków  przeznaczonych na  ten cel  w  Planie  Finansowym na 2018 rok. ...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizację staży zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 14 września 2018 roku   zostaje zakończony nabór wniosków na organizację staży zawodowych  z uwagi na wykorzystanie limitu  środków  przeznaczonych na  ten cel  w  Planie  Finansowym na 2018 rok. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej .     Maksymalna kwota refundacji 40 000 zł. Termin naboru wniosków upływa z dniem 21.09.2018 r. ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabór: Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi"- dla 5 osób.   Wniosków ...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 10.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach środków finansowych: - w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty, - budżetu projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 1 osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór:   Wniosków o refundację kosztów...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi"- dla 11 osób.   ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby...

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9% Stopa bezrobocia w Polsce  
4,7%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu lipca 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Ul. Bohaterów Monte Cassino 38,
23-400 Biłgoraj

e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
tel. (84) 685-00-00 fax: (84) 686-16-71

telefony bezpośrednie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP 918-10-28-081
REGON: 950031692

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
Rach. nr 41 9602 0007 0000 2142 2000 0016

Godziny pracy

  • Godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku:

7.00 – 15.00

  • Godziny przyjmowania interesantów:

7.00 – 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę