Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Informujemy, że od dnia 19.06.2018 r.  z powodu wyczerpania srodków zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie działalności  gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. ...

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór:   wniosków o refundację kosztów...

Wstrzymanie naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 30 maja 2018 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy. ...

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Informacja dla rolników zatrudniających cudzoziemców na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

 Od 18 maja 2018 roku obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.   Rolnik jest...

Nabór wniosków: prace interwencyjne, staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy ogłasza nabór wniosków w ramach programów:   Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej: Prace interwencyjne, Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych: ...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 30 kwietnia 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby...

Wstrzymanie naboru wniosków na otrzymanie bonu na zasiedlenie.

Od dnia 18.04.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Programu Regionalnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej  50 roku życia" przeznaczonych na bony na...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem bonu na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 17.04.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia   Kryteria ogólne naboru - osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie przyznawania i realizacji bonu na...

Ogłoszenie dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków:     Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków  na  podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dofinansowania   wynosi  40.000 zł.   ...

TARGI PRACY 2018 Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy, które odbędą się dnia: 18 kwietnia 2018 r. w godz. 930-1400 w Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Park Ludowy). Udział w imprezie jest bezpłatny.

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych i prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej  50 roku życia"   ogłasza nabór  wniosków na:   organizację staży zawodowych  oraz organizację...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,3% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,2%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu kwietnia 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę