Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Metrolog
Kod: 214922
Synteza: Konstruuje, planuje i organizuje produkcję lub eksploatację przyrządów, urządzeń metrologicznych, kontrolno-pomiarowych, przetworników i systemów kontroli we współpracy z technologami, konstruktorami, automatykami i specjalistami do spraw jakości; opracowuje programy badań przyrządów metrologicznych; dokonuje ich legalizacji, uwierzytelnienia i wzorcowania; sprawuje nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem.
Zadania zawodowe: - opracowywanie dokumentacji technicznej urządzeń pomiarowo-kontrolnych;
- opracowywanie, próby, kalibracja i badanie trwałości przetworników, nadzór na wykonawstwem;
- opracowywanie sprawdzianów lub testerów;
- projektowanie układów pomiarowych przy wykorzystaniu metod wspomagania komputerowego;
- organizowanie pracy i nadzór nad funkcjonowaniem układów pomiarowych w zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych systemach produkcyjnych;
- współpraca z innymi specjalistami w zakresie kompleksowego sterowania jakością;
- kontrolowanie i dokonywanie legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych;
- uwierzytelnianie, wzorcowanie i wydawanie ekspertyz przyrządów kontrolno-pomiarowych;
- przygotowywanie dokumentów, np. świadectw legalizacji, zaświadczeń o wykonanej ekspertyzie;
- zbieranie i analizowanie danych o najnowszych rozwiązaniach technicznych w metrologii i automatyce;
- organizowanie napraw i remontów urządzeń pomiarowych;
- uczestniczenie w odbiorze nowych i remontowanych lub przebudowywanych urządzeń i systemów pomiarowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie pracownią pomiarową;
- prowadzenie pracy dydaktycznej w swojej specjalności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę