Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Audiofonolog
Kod: 229401
Synteza: Zajmuje się różnymi aspektami uszkodzeń słuchu oraz ich konsekwencjami;
diagnozuje czynności narządu słuchu i równowagi oraz określa neurologiczne uwarunkowania rozwoju procesu komunikatywnego oraz poznawczego stosując metody wspomagania słuchu, równowagi, mowy;
dobiera i konserwuje aparaty słuchowe;
prowadzi rehabilitację w/w zaburzeń;
współpracuje z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami.
Zadania zawodowe: wykonywanie i wstępna interpretacja diagnostycznych badań audiologicznych i elektrofizjologicznych pacjentów z uszkodzeniami słuchu, równowagi i mowy;
określanie relacji miedzy upośledzeniem słuchu a zaburzeniami osobowości i dysfunkcjami rozwojowymi a w szczególności problemami emisji i percepcji mowy w powiązaniu ze stanem narządu słuchu;
dokonywanie oceny obwodowych zaburzeń równowagi;
konsultowanie wyników badań audiologicznych z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami;
wykonywanie badań śródoperacyjnych i pooperacyjnych;
diagnozowanie aparatu słuchu i równowagi;
prowadzenie rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju uszkodzenia narządu słuchu i procesu komunikatywnego;
dobór aparatów słuchowych dla pacjentów z uszkodzeniami słuchu;
nadzór nad eksploatacją i konserwacją aparatów słuchowych oraz posługiwanie się ich systemami oprogramowania.
Dodatkowe zadania zawodowe: posługiwanie się programami testującymi słuch;
zajmowanie się marketingiem sprzętu medycznego badającego słuch.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę