Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Kod: 235104
Synteza: Tworzy metodykę przygotowywania i wykorzystywania multimediów i Internetu w edukacji;
udziela pomocy metodycznej, konsultacji i doradztwa nauczycielom i wykładowcom w zakresie optymalnego stosowania multimediów w dydaktyce oraz obsługi zestawów multimedialnych: (kino domowe, mobilny zestaw multimedialny (laptop i videoprojektor);
przekazuje wiedzę o zasadach wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji;
promuje w środowisku ideę edukacji medialnej.
Zadania zawodowe: projektowanie nowych form, metod, technik nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
opracowywanie scenariuszy lekcji wspomaganych prezentacjami multimedialnymi;
tworzenie i modernizowanie multimedialnych pakietów dydaktycznych;
programowanie czynności uczącego się i nauczyciela z wykorzystaniem multimedialnych pakietów edukacyjnych;
udzielenie naukowo- metodycznego wsparcia nauczycielom, organizatorom oświaty szkolnej i pozaszkolnej oraz administracji oświatowej w zakresie optymalizacji procesu dydaktycznego i doskonalenia technologii kształcenia;
opracowywanie nowych i modernizacja istniejących programów nauczania i ich odbudowy techno- dydaktycznej;
prowadzenie szkoleń dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia i wykładowców akademickich przygotowujących od strony metodycznej do stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce;
opracowywanie materiałów metodycznych i podręczników dla nauczycieli;
wykonywanie ekspertyz na zlecenie zainteresowanych podmiotów oraz usług konsultacyjno- doradczych w zakresie unowocześnienia procesu i środowiska dydaktycznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: promowanie idei stosowania multimediów w procesie edukacji;
uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach prezentujących edukację medialną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę