Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw rachunkowości
Kod: 241103
Synteza: Prowadzi rachunkowość, wykorzystuje uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych podmiotów gospodarczych i instytucji do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidacji.
Zadania zawodowe: - organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie i instytucji;dokumentacja zmian wartości majątku przedsiębiorstwa lub instytucji;
- ewidencja operacji finansowych;prowadzenie rachunku kosztów i wyników, analizowanie wyników;
- sporządzanie i analiza bilansu;
- przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz dokonywanie ich kontroli i analiz, w tym również analizy wskaźnikowej;
- opracowywanie raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę