Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw tworzenia biznes planów
Kod: 241206
Synteza: Zajmuje się analizą rynku posługując się danymi ilościowymi i jakościowymi oraz interpretacją zebranych danych w celu opracowania planu biznesowego danej inwestycji; odpowiada za przygotowanie biznes planu oraz analizę sprawozdań finansowych; definiuje, opisuje i charakteryzuje podstawowe czynniki mające wpływ na zwrot z inwestycji w konkretnym przedsięwzięciu biznesowym.
Zadania zawodowe:
  • opracowywanie biznes planów na podstawie przeprowadzonej analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa;
  • ustalanie przeznaczenia biznes planu, poprzez zbieranie podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, takich jak jego profil i zakres działalności;
  • zbieranie informacji o zasobach przedsiębiorstwa i dokonywanie analizy ekonomicznej niezbędnej do przygotowania biznes planu;
  • dokonywanie oceny dotychczasowych inwestycji przedsiębiorstwa;
  • obliczanie podstawowych wskaźników finansowych;
  • analizowanie założeń inwestycyjnych klientów pod kątem generowanie zysków;
  • określanie planu strategicznego przedsięwzięcia poprzez opracowywanie planów: marketingowego, sprzedaży, technicznego i organizacyjnego;
  • dostarczanie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej realizacji planowanego przedsięwzięcia;
  • utrzymywanie kontaktów z instytucjami finansującymi.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • prowadzenie doradztwa w zakresie opracowywania biznes planów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę