Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
Kod: 241309
Synteza:
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych organizuje i prowadzi sprzedaż indywidualnych i grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych zajmuje się organizowaniem sprzedaży indywidualnych oraz grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jest odpowiedzialny za informowanie klienta o ofercie ubezpieczeń zdrowotnych oraz pomoc w wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia. Do jego podstawowych zadań należy analizowanie wspólnie z klientem lub przedstawicielem klienta (w przypadku ubezpieczeń grupowych) oczekiwań, potrzeb oraz możliwości finansowych w kontekście ochrony zdrowotnej. Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych zajmuje się propagowaniem idei dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • identyfikowanie klientów zainteresowanych ubezpieczeniami zdrowotnymi;
  • tworzenie i administrowanie bazami danych klientów;
  • udzielanie klientom informacji o warunkach i rodzajach ofert ubezpieczeń zdrowotnych;
  • przeprowadzanie rozmów i spotkań z klientami;
  • analizowanie potrzeb klientów w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych;
  • przygotowywanie ofert ubezpieczeń zdrowotnych;
  • pośredniczenie w podpisywaniu umowy przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego między klientem i ubezpieczycielem;
  • posprzedażowe obsługiwanie klientów.
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (kierunki ubezpieczeniowe). Powinien systematycznie doskonalić swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez zatrudniającego go ubezpieczyciela. Znajomość języków obcych jest często potrzebna do komunikacji z obcokrajowcami rezydującymi w Polsce, chcącymi skorzystać z ofert indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę