Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
Kod: 242309
Synteza: Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Zadania zawodowe: - wykorzystywanie opisu stanowisk, jako podstawy określenia procedury rekrutacji i wyboru instrumentów oceny kandydatów;
- identyfikacja ograniczeń procesu rekrutacji - wewnętrznych i zewnętrznych i ich wpływu na proces rekrutacji;
- stosowanie właściwych technik, instrumentów oraz procedur wyboru i doboru pracowników, wykorzystujących ich zalety i ograniczenia;
- przeprowadzanie procesu wyboru kandydatów;
- sterowanie procesem adaptacji nowego pracownika - określanie niezbędnego zakresu i czasu przyuczania dla nowych i mających doświadczenie pracowników obejmujących dane stanowisko;
- ocena skuteczności merytorycznej i poprawności formalnej rekrutacji i adaptacji;
- współpraca z dyrekcją w określaniu polityki przemieszczeń kadrowych i awansów;
- współdziałanie w określaniu całościowej polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie czy instytucji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołem pracowników zajmujących się kształtowaniem załogi i stosunków pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę