Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer marki (brand manager)
Kod: 243104
Synteza: Odpowiada za budowanie marki i strategii sprzedaży produktów;
organizuje i sprawuje nadzór nad kampaniami reklamowymi i akacjami promocyjnymi marki;
opracowuje budżety i odpowiada za prawidłową realizację zadań w ramach zaplanowanego budżetu.
Zadania zawodowe: opracowywanie strategii rozwoju marek i wprowadzanie na rynek nowych produktów w ramach danej marki;
planowanie i realizowanie budżetów marketingowych poszczególnych marek;
zarządzanie cyklem życia produktów w ramach określonej kategorii produktowej;
monitorowanie i analizowanie danych z rynku oraz badanie rynku ze względu na oczekiwania klientów;
opracowywanie nowych strategii sprzedaży odpowiadających na potrzeby klientów oraz zgodnych z aktualnymi trendami na rynku;
opracowywanie strategii komunikacji z rynkiem;
współpracowanie z firmami zewnętrznymi w ramach budowy i rozwoju marki;
prowadzenie monitoringu w zakresie działań marketingowych prowadzonych przez konkurencję;
kontrolowanie skuteczności oraz poziomu realizacji projektów marketingowych;
budowanie oraz umacnianie w świadomości klientów wizerunku danej marki;
prowadzenie kampanii reklamowych i akcji promocyjnych danej marki oraz lansowanie nowych produktów w celu zwiększenia efektywności sprzedaży i rozpoznawalności marki już istniejącej na rynku;
sporządzanie raportów produktowych i cenowych;
budowanie planów sprzedażowych;
uczestniczenie w imprezach branżowych, tj. tragi, konferencje i sympozja krajowe i międzynarodowe;
aktywna współpraca z działem produkcji i B+R oraz z działem sprzedaży.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie szkoleń zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż produktów danej marki;
dostarczanie wiedzy eksperckiej w obszarze technicznym oraz technologicznym zarówno wewnątrz organizacji jak i poza nią;
nawiązywanie kontaktu i merytoryczna współpraca z klientami firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę