Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej
Kod: 265410
Synteza: Organizuje pracę ekipy na planie produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej; bierze udział we wszystkich fazach produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej od skierowania projektu do produkcji, aż po jego ukończenie; na podstawie dokumentacji i scenopisu sporządza szczegółowy plan wydatków i pracy nad projektem.
Zadania zawodowe:
 • ustalanie kolejnych etapów realizacji produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej, terminów realizacji, liczby godzin zdjęciowych lub godzin nagrania;
 • ustalanie miejsca zdjęć i nagrań plenerowych oraz realizowanych w atelier
  i studio radiowym;
 • sporządzanie listy potrzebnych realizatorów;
 • opracowywanie planu zatrudnienia aktorów, charakteryzatorów, statystów itp.;
 • opracowywanie planu prac nad montażem, udźwiękowieniem i postprodukcją materiału;
 • występowanie i uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń na zdjęcia i nagrania od właściwych urzędów, osób prywatnych, organizacji;
 • organizowanie i nadzorowanie prac przygotowawczych, w tym próbnych zdjęć i nagrań, przygotowanie projektu dekoracji, kostiumów, rekwizytów itp.;
 • organizowanie prób technicznych przed przystąpieniem do zdjęć lub nagrań;
 • organizowanie zakwaterowania na planie produkcji oraz wyżywienia podczas nagrań wyjazdowych dla aktorów i ekipy technicznej;
 • zawieranie umów z dostawcami produktów i usług niezbędnych do realizacji produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej;
 • zapewnianie sprawnego i nieprzerwanego przebiegu zdjęć i nagrań;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie zajęć na kierunkach dydaktycznych związanych z produkcją telewizyjną, teatralna lub radiową;
 • realizowanie filmów reklamowych, dokumentalnych, oświatowych, animowanych;
 • prowadzenie działalności fotograficznej i reporterskiej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę