Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik garbarz
Kod: 311912
Synteza: Przygotowuje i prowadzi procesy garbowania skóry z włosem i bez włosa, wykorzystując: instrukcje technologiczne, normy przedmiotowe i czynnościowe, normy techniczne zużycia materiałów, normy pracy, a także pehametry, areometry, termometry, odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny; organizuje i kontroluje proces technologiczny wyprawiania skór.
Zadania zawodowe: - posługiwanie się urządzeniami i przyrządami pomiarowymi stosowanymi w garbarstwie;
- opracowywanie dokumentacji technologicznej;
- opracowywanie norm technicznych, norm zużycia surowców, materiałów pomocniczych i odczynników;
- planowanie produkcji i przygotowywanie stanowisk pracy na podstawie dokumentacji technologicznej, zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami ergonomii i ekologii;
- nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego;
- kontrolowanie właściwej eksploatacji oraz konserwacji maszyn i urządzeń;
- sporządzanie roztworów roboczych, obliczanie i dobieranie składników roztworów roboczych w zależności od wyprawianych asortymentów skór;
- ocenianie jakości skór surowych, materiałów pomocniczych oraz skór wyprawionych;
- mierzenie powierzchni wygarbowanych skór, sortowanie i klasyfikowanie skór na gatunki;
- magazynowanie skór wyprawionych i wyrobów skórzanych;
- pobieranie próbek skór surowych, materiałów pomocniczych i skór wyprawionych oraz wykonywanie analiz laboratoryjnych, zgodnie z obowiązującymi normami;
- prowadzenie dokumentacji technologicznej i rozliczeniowej produkcji, analizy produkcyjnej i ekonomicznej działalności zakładu;
- stosowanie techniki komputerowej w projektowaniu, prowadzeniu i kontroli procesów produkcyjnych;
- prowadzenie działalności handlowej w zakresie skupu surowców skórzanych oraz sprzedaży skór wyprawionych i wyrobów skórzanych;
- instruowanie podległych pracowników w zakresie stosowania efektywnych metod produkcji, przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska;
- opracowywanie norm pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie pracy w dziale przygotowywania produkcji;
- prowadzenie kontroli jakości wyrobów skórzanych;
- wykonywanie pracy w charakterze laboranta, sortera, kontrolera technicznego w zakładach przemysłu skórzanego;
- prowadzenie przedsiębiorstwa skupu skór surowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę