Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik instrumentów muzycznych
Kod: 311914
Synteza: Wykonuje i nadzoruje obróbkę elementów i zespołów konstrukcyjnych fortepianów i pianin, organów i fisharmonii, wytwarzanie instrumentów smyczkowych i szarpanych, przetworników elektromagnetycznych i piezoelektrycznych, smyczków oraz akcesoriów lutniczych; sprawuje kontrolę nad przebiegiem procesu produkcyjnego i montażem instrumentów muzycznych; koryguje i stroi fortepiany i pianina, organy i fisharmonie, instrumenty muzyczne klawiszowe, smyczkowe, w celu uzyskania odpowiedniej jakości dźwięku.
Zadania zawodowe: - czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków konstrukcyjnych elementów, złącz i połączeń zespołów instrumentów muzycznych;
- ocenianie jakości drewna do obróbki hydrotermicznej i plastycznej oraz blachy cynowej lub cynkowej na elementy instrumentów muzycznych, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi;,br>- kwalifikowanie materiałów i półfabrykatów z metali, drewna i tworzyw sztucznych stosowanych w budowie instrumentów muzycznych;
- projektowanie i konstruowanie instrumentów muzycznych w zależności od pomieszczenia, w którym mają być zainstalowane;
- sporządzanie instrukcji technologicznych obróbki elementów i zespołów konstrukcyjnych instrumentów muzycznych oraz ich montażu;
- wykonywanie podstawowej obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych;
- dobieranie obrabiarek, urządzeń elektrotechnicznych i układów automatyki oraz obsługiwanie ich podczas produkcji, montowania, naprawiania, remontowania i konserwowania instrumentów muzycznych;
- nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego: obróbki ręcznej i mechanicznej drewna, montażu, wykańczania, strojenia oraz instalowania instrumentów muzycznych;
- dokonywanie oceny technicznej i artystycznej oraz odbioru technicznego instrumentów muzycznych;
- korekta, strojenie i intonowanie instrumentów muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny barwy dźwięku, stroju muzycznego i sprawności mechanizmów;
- ustalanie, nadzorowanie i kontrolowanie warunków klimatyzacji pomieszczeń sezonowania, magazynowania, pakowania i transportu wyprodukowanych instrumentów muzycznych;
- konserwacja instrumentów, nadzorowanie prac remontowych oraz opracowywanie kalkulacji kosztów;
- gra na instrumentach muzycznych w podstawowym zakresie;
- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - konserwowanie instrumentów muzycznych w szkołach, teatrach, filharmoniach;gra na instrumentach indywidualnie lub w zespole;
- ocenianie stanu technicznego instrumentów muzycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę