Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik pożarnictwa
Kod: 311919
Synteza: Wykonuje i nadzoruje prace w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, prowadzących akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń.
Zadania zawodowe: wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych państwowej straży pożarnej;
kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach, podczas procesów technologicznych, na obszarach wiejskich, miejskich oraz leśnych, a także rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
dowodzenie jednostkami taktycznymi państwowej straży pożarnej na szczeblu plutonu i kompanii;
nadzorowanie przestrzegania przez załogę bezpiecznych warunków pracy;
wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru;
posługiwanie się dokumentacją zagrożonych obiektów, przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż. oraz funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych;
analizowanie sprawności działania automatycznych zabezpieczeń ppoż., alarmowych oraz wykrywających inne lokalne zagrożenie;
prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla załóg z zakresu wykorzystania technicznego wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych;
organizowanie i prowadzenie zawodów pożarniczych oraz ćwiczeń na obiektach a także sprawdzianów gotowości bojowej straży pożarnych i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi;
sprawdzanie stanu technicznego i nadzorowanie konserwacji wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych;
posługiwanie się komputerem i wykorzystywanie odpowiednich programów podczas pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę