Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w poligrafii
Kod: 312210
Synteza: Zarządza i koordynuje prace zespołu drukarzy, pomocników drukarz oraz innych pracowników w ramach produkcji poligraficznej; odpowiada za realizacje planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zadania zawodowe:
 • koordynowanie kolejnych etapów procesu produkcji poligraficznej w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, terminowości zleceń i zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych produktów;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu drukarzy, pomocników drukarzy, introligatorów itp.);
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi planistycznych;
 • motywowanie, szkolenie i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy;
 • pełnienie nadzoru nad prawidłową obsługą maszyn i urządzeń przez podległych pracowników;
 • zapewnienie dbałości o maszyny, ustalanie planów napraw, zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu;
 • ponoszenie odpowiedzialności za realizację planów produkcyjnych zgodnie
  z założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • utrzymanie założonych kosztów produkcji poligraficznej;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych;
 • raportowanie wyników produkcyjnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji poligraficznej;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu produkcji poligraficznej zakładu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę