Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Maszynista sprężarek
Kod: 313203
Synteza: Obsługuje, zgodnie z instrukcją techniczną, sprężarki sprężające gazy techniczne i technologiczne.
Zadania zawodowe: obsługiwanie sprężarek sprężających gazy techniczne (powietrze, dwutlenek węgla, tlen, argon, azot, acetylen, hel) oraz gazy technologiczne (wodór, węglowodory gazowe, chlorowodór, siarkowodór, cyjanowodór, dwutlenek siarki, gaz syntezowy);
obsługiwanie ciśnieniowych zbiorników buforowych (magazynowych);
obsługiwanie mechanicznych i automatycznych zaworów gazowych;
obsługiwanie zaworów bezpieczeństwa i zaworów zwrotnych;
kontrolowanie i utrzymywanie właściwego ciśnienia sprężanego gazu;
okresowa wymiana oleju sprężarkowego;
zapewnianie okresowych remontów i przeglądów;
wypełnianie technologicznej karty pracy sprężarek;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym przyrządów pomiarowych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę