Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
Kod: 313904
Synteza:
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej nadzoruje proces wytwarzania produktów zgodnie z technologią jakości i zasadami bezpieczeństwa.
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Do obowiązków operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej należy wytwarzanie produktów, sprawdzanie stanu technicznego linii produkcyjnej (lub jej części), jak i zainstalowanych na niej urządzeń wraz z układami zasilania i sterowania. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy i załączeniem obsługiwanej linii produkcyjnej operator ma obowiązek skontrolowania stanu jej bezpieczeństwa, identyfikacji występujących usterek oraz, w przypadku konieczności, dokonywania prostych czynności regulacyjnych urządzeń wchodzących w skład linii. Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej obsługuje pulpity sterownicze lub panele operatorskie sterujące urządzeniami automatyki przemysłowej. Dokonuje bieżącej kontroli prawidłowości działania zespołów, podzespołów linii z wykorzystaniem prostych lub specjalistycznych przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonuje przeglądy niezawodności działania urządzeń automatyki, a także zainstalowanych robotów i manipulatorów oraz zapewnia prawidłowość ich pracy. Operator odpowiada także za identyfikację błędów i niesprawności linii produkcyjnej, które mogą naruszyć bezpieczeństwo pracy, doprowadzić do błędów jakościowych produkowanych komponentów lub też do nieplanowanych przestojów maszyn lub całych linii produkcyjnych. Praca operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność linii, a także na jakość wytwarzanych wyrobów.
Zadania zawodowe:
  • sprawdzanie stanu technicznego linii produkcyjnej, urządzeń pomocniczych, układów sterowania i bezpieczeństwa przed włączeniem linii do pracy;
  • wykonywanie prostych czynności regulacyjnych urządzeń mechanicznych, elektrycznych i sterowania wchodzących w skład linii produkcyjnej;
  • okresowe sprawdzanie prawidłowości działania zespołów i podzespołów linii przy użyciu przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowe;
  • lokalizowanie i usuwanie usterek zespołów i podzespołów linii produkcyjnej, tzn. pras, obrabiarek, transporterów, robotów, manipulatorów, palet, układów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń;
  • wykonywanie bieżących przeglądów technicznych stanu linii i urządzeń pomocniczych;
  • kontrolowanie jakości wytwarzanych wyrobów i ewidencjonowanie parametrów jakościowych;
  • kontrolowanie i uzupełnianie stanu magazynów elementów do produkcji i wyrobów gotowych;
  • ustawianie parametrów produkcyjnych/procesowych maszyn w zależności od produkowanego asortymentu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Pracodawcy zatrudniają w zawodzie operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej osoby posiadające wykształcenie średnie techniczne w zawodzie technik mechatronik lub osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, także monter mechatronik. Zatrudniane w zawodzie operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej są także osoby z potwierdzonymi kwalifikacjami: E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych ujętą w podstawie programowej kształcenia dla zawodu 311410 Technik mechatronik; E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, ujętą w podstawie programowej kształcenia dla zawodu 742114 Monter mechatronik lub M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, ujętą w podstawie programowej kształcenia dla zawodu 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Możliwe jest również wykonywanie zawodu operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej poprzez przyuczenie na stanowisku pracy lub zdobycie doświadczenia w trakcie pracy. Do podjęcia pracy na niektórych stanowiskach pracy w zawodzie przydatne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę