Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
Kod: 314409
Synteza: Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji takich wyrobów, jak: piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy - uzyskiwanych na drodze fermentacji lub biosytntezy; dokonuje rozliczeń produkcji oraz uczestniczy w badaniach naukowych i opracowywaniu nowych technologii.
Zadania zawodowe: nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego (przygotowywania kultur drobnoustrojów, leżakowania, wirowania, filtrowania, rozlewu, itp.);
organizowanie pracy zespołu pracowników w sposób zapewniający należyte wykorzystanie linii produkcyjnych oraz takich maszyn i urządzeń, jak myjki, parniki, kadzie filtracyjne, urządzenia napowietrzające, urządzenia destylacyjne, kolumny rektyfikacyjne, linie rozlewnicze;
dokonywanie kontroli międzyoperacyjnych w zakresie zgodności z obowiązującymi normami - współpraca z laboratoriami;
zaopatrywanie stanowisk pracy w instrukcje postępowania technologicznego oraz obsługi maszyn i urządzeń;
samodzielne podejmowanie decyzji w przypadku awarii w produkcji lub zgłaszanie ich przełożonym;
prowadzenie dokumentacji produkcyjnej dotyczącej ilości wyprodukowanych wyrobów, zużycia surowcó, materiałów pomocniczych oraz nakłądu pracy;
współuczestniczenie przy opracowywaniu instrukcji terchnologicznych oraz normatywów zużycia surowców i materiałów pomocniczych;
udział w badaniach związanych z opracowywaniem nowych asortymentów i technologii,
nadzór nad pracownikami w zakresie przestrzegania higieny oraz przepisó bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywać badania analityczne surowców, półfabrykatów i produktów gotowych oraz inne analizy specjalistyczne z wykorzystaniem sprzętu i apoaratury laboratoryjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę