Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik awionik
Kod: 315316
Synteza: Wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
Zadania zawodowe: wykonywanie rutynowych przeglądów technicznych w zakresie elektrycznego i elektronicznego wyposażenia na podstawie instrukcji przeglądowych;
diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie pomiarów elektrycznych rezystancji przejścia oraz dostępnych oględzin zewnętrznych;
diagnozowanie stanu technicznego pomocniczych silników elektrycznych zainstalowanych w samolocie, wykonywanie uruchomień próbnych z portowych wózków akumulatorowych;
wykonywanie prac warsztatowych demontażowo-montażowych oraz pomiarowych np. montowanie układów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych przyrządów pokładowych, wykonywanie remontów silników elektrycznych itp.;
diagnozowanie, wyszukiwanie i lokalizowanie usterek oraz podejmowanie decyzji odnośnie ich usunięcia po stwierdzeniu przyczyny powstawania uszkodzenia;
wykonywanie prac montażowo-demontażowych w odniesieniu do podzespołów elektrycznych, elektronicznych oraz współdziałanie w ramach zespołu przeglądowego;
wykonywanie przeglądów instalacji grzewczych i oświetleniowych oraz akumulatorów pokładowych;
wykonywanie przeglądów instalacji piorunochronnych oraz odprowadzających do ziemi ładunek elektrostatyczny;
dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektronicznych radionawigacji, radiołączności i elektronicznych obwodów automatyki;
kontrolowanie stanu technicznej sprawności w warunkach pracy silnika na hamowni: kontrola źródeł prądotwórczych, elektrycznych obwodów silnika (silników) w warunkach ekstremalnych obciążeń;
wykonywanie remontów generalnych podzespołów elektrycznych i elektronicznych samolotów polegających na wymianie na nowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: w warsztatach naprawczych sprzętu lotniczego kierowanie w dziale elektrycznym zespołem pracowników;
wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych przy obiektach transportu powietrznego wyłącznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę