Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik działu logistyki
Kod: 333104
Synteza:
Pracownik działu logistyki uczestniczy w obsłudze ogniwa lub ogniw łańcucha dostaw towarów oraz gromadzi i przygotowuje informacje (dane) dotyczące procesów logistycznych.
Pracownik działu logistyki zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji i odpowiada za zapewnienie odpowiedniej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych. Do obowiązków pracownika działu logistyki należy również gromadzenie, przygotowywanie i prezentowanie danych oraz wskaźników do oceny i doskonalenia procesów logistycznych. Pracownik działu logistyki sporządza dokumentację procesów logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z nawiązywaniem i prowadzeniem współpracy z dostawcami i klientami przedsiębiorstwa. Pracownik działu logistyki sporządza protokoły niezgodności w zakresie prawidłowości i terminowości dostaw. Osoba wykonująca ten zawód może być zatrudniana w różnych sektorach gospodarki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i obsługiwanie procesów logistycznych związanych z zaopatrzeniem;
 • planowanie i obsługiwanie procesów logistycznych związanych z produkcją;
 • realizowanie prac związanych z gospodarką magazynową;
 • planowanie i obsługiwanie procesów logistycznych związanych z dystrybucją;
 • sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych w łańcuchu dostaw;
 • obsługiwanie dostawców i klientów w łańcuchu logistycznym;
 • gromadzenie i przygotowywanie danych wejściowych do oceny funkcjonowania procesów logistycznych;
 • gromadzenie i przygotowywanie wskaźników jakościowych obsługiwanych procesów logistycznych;
 • gromadzenie i przygotowywanie danych wejściowych do obliczania kosztów logistycznych;
 • sporządzanie protokołów niezgodności;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Zawód pracownika działu logistyki można uzyskać poprzez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy w przypadku absolwenta średniej szkoły ogólnokształcącej. Wskazane jest posiadanie wykształcenia średniego zawodowego (najlepiej w kierunku logistycznym, np. 333107 Technik logistyk lub 333108 Technik spedytor). Pracownik działu logistyki powinien umieć obsługiwać i edytory tekstu i arkuszy kalkulacyjnych wspomagających realizację zadań zawodowych. W przypadku współpracy z kontrahentami zagranicznymi, wymagana jest od kandydata znajomość języków obcych, w tym przynajmniej jednego na poziomie średniozaawansowanym. Pracownik działu logistyki powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, oraz oferowanych przez stowarzyszenia branżowe i instytucje szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę