Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
Kod: 333201
Synteza:
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje imprezy rozrywkowe.
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest częściowe lub kompleksowe zorganizowanie imprezy rozrywkowej. Organizator imprez rozrywkowych zna branżowy rynek usług oraz aktualne trendy. Działa w imieniu i na zlecenie klienta. Poprzez bezpośrednią analizę oczekiwań, preferencji oraz celów określa indywidualne potrzeby zleceniodawcy. Tworzy koncepcję imprezy rozrywkowej, układa jej scenariusz, opracowuje harmonogram prac z nią związanych, a także odpowiada za koordynację i nadzór jej prawidłowego przebiegu. Doradza klientowi wybór atrakcji oraz rzetelnych i sprawdzonych podwykonawców, z którymi ustala i negocjuje zakres i koszt usług, warunki techniczne, warunki współpracy. Rezerwuje miejsce imprezy oraz podpisuje umowy niezbędne do realizacji imprezy. Bierze pełną odpowiedzialność za organizację i realizację imprezy rozrywkowej (eventu), a tym samym za działania podwykonawców i/lub zespołu pracowników wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań. Zapewnia organizację i przeprowadzenie imprezy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Uzyskuje niezbędne pozwolenia i dopełnia wszelkich formalności związanych z organizacją.
Zadania zawodowe:
  • określanie potrzeb zleceniodawcy poprzez analizę jego oczekiwań i preferencji;
  • przygotowywanie oferty i kosztorysu imprezy rozrywkowej;
  • planowanie imprezy rozrywkowej, opracowywanie scenariusza imprezy oraz harmonogramu prac dotyczących organizacji;
  • organizowanie i nadzorowanie przygotowania imprezy rozrywkowej, prowadzenie ustaleń organizacyjnych, rezerwowanie, negocjowanie i podpisywanie umów z podwykonawcami;
  • realizowanie imprezy rozrywkowej zgodnie z przyjętym harmonogramem;
  • rozliczanie imprezy ze zleceniodawcami i podwykonawcami (sporządzanie kosztorysu wynikowego i raportu podsumowującego);
  • prowadzenie dokumentacji imprezy rozrywkowej (korespondencja z klientami i podwykonawcami, umowy, kontrakty, zlecenia, zamówienia, programy, harmonogramy, regulaminy, plany sytuacyjne, projekty scenograficzne, listy uczestników, menu, kalkulacje i kosztorysy);
  • organizowanie i prowadzenie imprezy rozrywkowej zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
  • nadzorowanie prac demontażowych po skończonej imprezie.
Wykonywanie zawodu organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) wymaga od kandydata ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej o dowolnym kierunku. Pracodawcy zatrudniają chętnie absolwentów szkól wyższych i studiów podyplomowych. Atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz innych języków obcych na poziomie średniozaawansowanym. Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) powinien rozszerzać kompetencje poprzez aktywne uczestnictwo w branżowych targach, kursach dokształcających i warsztatach z zakresu technologii i usług w dziedzinie organizacji koncertów, imprez rozrywkowych, kongresów. Pożądane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę