Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator dźwięku
Kod: 352111
Synteza: Współpracuje z dziennikarzem-realizatorem i operatorem obrazu w opracowywaniu założeń artystycznych, technicznych i charakteru wykonywanych zadań; realizuje warstwę dźwiękową zadań zdjęciowych według uzgodnień z operatorem obrazu; kompletuje pod względem ilościowym i rodzajowym osprzęt niezbędny do wykonania powierzonego zadania zdjęciowego.
Zadania zawodowe: - współpraca z dzienikarzem-realizatorem i operatorem obrazu w opracowywaniu założeń artystycznych, technicznych i charakteru wykonywanego zadania;
- realizacja warstwy dźwiękowej zadania zdjęciowego według uzgodnień z operatorem obrazu;
- współpraca z wydziałem obróbki dźwięku w przypadkach produkcji na nośniku światłoczułym na potrzeby zgrania filmowego;
- kompletowanie ilościowo-rodzajowe sprzętu niezbędnego do wykonania powierzonego zadania zdjęciowego oraz dbanie o terminowe pobieranie i zwracanie go do bazy sprzętu;
- przestrzeganie terminów gotowości produkcyjnej zadysponowanych grafikiem oraz stała gotowość do podjęcia pracy, w zależności od potrzeb produkcyjnych (nie wyłączając dni świątecznych i godzin nocnych);
- ponoszenie odpowiedzialności za jakość artystyczno-techniczną warstwy dźwiękowej materiału zdjęciowego;
- dbanie o prawidłową eksploatację, stan techniczny oraz sposób przechowywania i transportu sprzętu podczas jego użytkowania;
- dbanie o prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji produkcyjno- finansowej;
- wykonywanie innych prac na polecenie przełożonych, w tym ustaleń i dyspozycji kierownika ekipy zdjęciowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę