Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Maszynistka
Kod: 413101
Synteza: Przepisuje teksty w języku polskim i językach obcych na różnego typu maszynach do pisania lub komputerze w różnych edytorach tekstów.
Zadania zawodowe: szybkie i terminowe przepisywanie tekstów na maszynie lub komputerze z rękopisów i maszynopisów (z naniesionymi korektami), z zachowaniem prawidłowego rozmieszczenia tekstu, współpraca w tym zakresie z autorami tekstów;
przepisywanie tekstów dyktowanych lub odtwarzanych z taśmy magnetofonowej;
sprawdzanie w odpowiednich słownikach znaczenia i pisowni słów nieznanych;
sprawdzanie prawidłowości przepisania tekstu i nanoszenie poprawek;
przechowywanie rękopisów i maszynopisów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu i zagubieniu;
przestrzeganie obowiązującej procedury postępowania przy przepisywaniu pism poufnych i tajnych;
prawidłowa eksploatacja maszyn - zapoznawanie się z instrukcją obsługi i jej przestrzeganie, wykonywanie prostych czynności konserwatorskich i podstawowej obsługi, jak: wymiana taśmy, czyszczenie wałków i czcionek;
przepisywanie tekstów z wykorzystaniem komputera i różnych edytorów tekstu oraz wykonywanie wydruku komputerowego przepisanego tekstu;
wprowadzanie tekstu nadawanej korespondencji do dalekopisu lub telefaksu (pisanie i formatowanie tekstu).
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie w ograniczonym zakresie prac biurowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę