Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Steward statku morskiego
Kod: 511102
Synteza: Sprawuje funkcję pracownika działu hotelowego na statku morskim wykonując prace związane z obsługą hotelową i żywieniową pasażerów oraz załogi statku, sprzątaniem pomieszczeń ogólnodostępnych i załogowych.
Zadania zawodowe: ­obsługiwanie pasażerów, kapitana, oficerów i członków załogi;
-­ utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych, pasażerskich i załogowych;
­udział w przygotowywaniu posiłków w kuchni;
-­ przygotowywanie mes do wydawania posiłków;
-­ wydawanie posiłków;
-­ sprzątanie po posiłkach;
-­ przygotowywanie i wystawianie posiłków nocnych;
-­ obsługiwanie odpraw portowo-celnych i oficjalnych gości;
-­ przyjmowanie i rozlokowywanie dostaw prowiantu, inwentarza i zaopatrzenia hotelowego;
-­ sporządzanie zapotrzebowań kantynowych i inwentarzowych oraz zapotrzebowan na prowiant;
-­ przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji w dziale hotelowym;
-­ wykonywanie prac biurowych na rzecz statku;
-­ udział w alarmach ćwiczebnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: -­ na statkach zautomatyzowanych branie udziału w operacjach cumowniczych;
-­ pełnienie funkcji ochmistrza (kierownika działu hotelowego) i związany z nią nadzór nad stewardami

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę