Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Preparator medyczny
Kod: 532903
Synteza: Przygotowuje preparaty z tkanek ludzkich, zwierzęcych, roślinnych, związków chemicznych i ich mieszanin do badań naukowych oraz wykonuje czynności związane z konserwowaniem organizmów, organów i tkanek do celów dydaktycznych.
Zadania zawodowe: ­- Krojenie materiału przeznaczonego do badań histologicznych na cienkie paski za pomocą mikrotomu lub innych aktualnie stosowanych metod;
-­ Barwienie preparatu odczynnikami chemicznymi;
-­ Utrwalanie i utwardzanie preparatów w różnych roztworach chemicznych;
-­ Zamrażanie preparatów w zamrażarkach;
-­ Umieszczanie preparatów w odpowiednich naczyniach, pojemnikach, na szkiełkach;
-­ Montowanie preparatów - zatapianie za pomocą żywic, roztworów poliwinylowych, alkoholu, glicerożelatyny itp.;
-­ Zabezpieczanie preparatów przed wysychaniem przez stosowanie past, obtapianie brzegów szkiełek itp.;
-­ Utrzymywanie w porządku i dbanie o czytelne oznakowanie odczynników niezbędnych do wykonania preparatu;
-­ Bezpieczne posługiwanie się źródłem ognia, środkami łatwopalnymi i łaźnią wodną;
-­ Przygotowywanie wydzielonego miejsca pracy, stosowanie odzieży ochronnej i innych zabezpieczeń osobistych przy kontakcie z tkankami ludzkimi i zwierzęcymi;
-­ Dezynfekowanie środkami chemicznymi stanowiska pracy przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu;
-­ Dezynfekowanie i wyjaławianie narzędzi, naczyń i bielizny używanej przy wykonywaniu preparatów;
-­ Oznaczanie i opisywanie preparatów;
-­ Przechowywanie preparatów zgodnie z rodzajem preparatu, jego przeznaczeniem i rodzajem montowania;
-­ mycie oraz przechowywanie naczyń i sprzętu laboratoryjnego;
-­ zabezpieczanie preparatu przeznaczonego do transportu: pakowanie, oznakowanie, przewóz, wysyłka.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę