Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Murarz
Kod: 711202
Synteza: Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).
Zadania zawodowe: -­ analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
-­ tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
-­ ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
-­ przygotowywanie zapraw murarskich;
-­ obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
-­ wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
­wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
-­ wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
-­ wykonywanie łuków i sklepień;
-­ wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
-­ murowanie gzymsów i attyk;
-­ murowanie kominów;
-­ wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
-­ osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
-­ spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
-­ układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
-­ montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.
Dodatkowe zadania zawodowe: -­ wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych;
-­ wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową;
-­ wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych.
­wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych;
-­ wykonywanie różne złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych.
-­ wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę