Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Tynkarz
Kod: 712303
Synteza: Wykonuje tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw przy zastosowaniu ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw, transportu materiałów na placu budowy, do narzucenia zaprawy i do zacierania tynku.
Zadania zawodowe: analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku;
przygotowywanie zapraw tynkarskich;
wykonywanie tynków jednowarstwowych wyrównywanych pędzlem, kielnią lub packą bezpośrednio po narzuceniu;
osadzanie w tynku narożników ściennych i kratek wentylacyjnych;
wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych;
wyrównywanie łatą lub pacą tynku narzuconego mechanicznie;
zacieranie zaprawą styków prefabrykatów i ubytków ścian po robotach instalacyjnych;
wykonywanie tynków wodoszczelnych;
wykonywanie tynków doborowych na ścianach i sufitach;
wykonywanie tynków na powierzchniach wklęsłych i wypukłych;
mocowanie płyt suchego tynku gipsowego;
wykonywanie tynków ciągnionych;
naprawianie tynków istniejących;
wykonywanie tynków szlachetnych zmywanych, zacieranych, cyklinowanych i groszkowanych;
wykonywanie tynków ozdobnych: rowkowych, dociskanych, kraterowanych, kroplowanych itp.;
czyszczenie podłoży pod tynki za pomocą strumienia piasku pod ciśnieniem;
narzucanie tynku za pomocą tynkownic sprężarkowych i pompowych;
narzucanie zaprawy cementowej torkretnicą;
zacieranie tynków zacieraczką mechaniczną;
wykonywanie rusztowań roboczych do tynków wewnętrznych;
organizowanie stanowiska pracy tynkarza i transportu materiałów na budowie.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie renowacji i rekonstrukcji tynków w obiektach zabytkowych;
wykonywanie tynków specjalnych (np. zabezpieczających przed promieniowaniem radioaktywnym).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę