Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter/składacz okien
Kod: 712501
Synteza:
Monter/składacz okien montuje i demontuje okna, fasady aluminiowe i naświetla dachowe.
Zawód montera/składacza okien jest zawodem o charakterze usługowym. Monter/składacz okien montuje okna drewniane, plastikowe, z włókien szklanych, węglowych i kompozytów lub aluminiowe w otworach okiennych i fasadach. Montuje okna z roletami nakładanymi lub roletami zewnętrznymi oraz okna z moskitierami. Montuje okna dachowe, naświetla i wyłazy w połaciach dachowych. Montuje fasady budynków – wykonuje ściany kurtynowe. Demontuje stare okna, przygotowuje otwory okienne do montażu, demontując i montując obróbki blacharskie oraz parapety. Monter/składacz okien wykonuje również drobne roboty wykończeniowe ościeży, w tym roboty murarsko-tynkarskie, montaż płyt gips-karton oraz wykończenia innymi materiałami. Dokonuje niezbędnych pomiarów i korzysta z dokumentacji technicznej oraz instrukcji producentów. Stosuje pianki montażowe, silikony i akryle, wkręty ościeżnicowe, kołki rozporowe, kołki szybkiego montażu, kołki uniwersalne, folie paroszczelne, taśmy do montażu oraz inne materiały wykończeniowe.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • wykonywanie pomiaru otworów okiennych i obmiaru robót montażowych;
  • transportowanie okien, naświetli i elementów fasad na budowę lub do budynku klienta;
  • demontowanie okien, naświetli i fasad w celu montażu nowej stolarki;
  • montowanie okien, naświetli i fasad;
  • wykonywanie prac wykończeniowych – obróbka ościeży okien, montowanie kołnierzy okien dachowych i wyłazów dachowych oraz rolet, moskitier, parapetów i obróbek blacharskich;
  • ocenianie jakości wykonywanych prac związanych z montażem okien, naświetli i fasad.
Osoba wykonująca zawód montera/składacza okien powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach: 711102 Monter konstrukcji budowlanych; 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; 711501 Cieśla; 711503 Stolarz budowlany. Możliwe jest zatrudnienie pracownika niewykwalifikowanego i przyuczenie go do pracy w zawodzie. W prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat. B lub C.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę