Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter sieci cieplnych
Kod: 712608
Synteza:
Monter sieci cieplnych wykonuje prace instalacyjno-montażowe układów ciepłowniczych.
Monter sieci cieplnych na podstawie projektu rysunku technicznego przygotowuje części do montażu. Montuje rury i kształtki w wykopach lub na konstrukcji, łączy je, uszczelnia połączenia, wykonuje otuliny, montuje armaturę, urządzenia sterujące i kontrolne oraz przeprowadza próby szczelności. Monter sieci cieplnej korzysta z podkładów geodezyjnych w celu lokalizacji urządzeń w terenie. Prace związane z montażem instalacji wykonywane są także wewnątrz budynku lub w warsztacie. Prace te obejmują: przecinanie rur, gwintowanie ich końców, prostowanie i gięcie rur, montowanie, uszczelnianie, kontrolę szczelności i drożności oraz montaż i połączenie urządzeń sanitarnych. Do zakresu czynności montera należy naprawa i konserwacja instalacji oraz węzła cieplnego, a także demontaż sieci i urządzeń ciepłowniczych. W przypadku awarii sieci ciepłowniczej monter sieci cieplnych bierze udział w określaniu przyczyn, lokalizacji i usuwaniu skutków.
Zadania zawodowe:
  • sprawdzanie stanu sieci ciepłowniczych;
  • wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych sieci cieplnych zgodnie z dokumentacją;
  • wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych;
  • określanie przyczyn awarii oraz lokalizowanie i usuwanie usterek;
  • wykonywanie prac montażowych sieci cieplnych zgodnie z dokumentacją;
  • wykonywanie niezbędnych przełączeń ruchowych na sieciach i w węzłach cieplnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Pracodawcy najchętniej zatrudniają na stanowisku montera sieci cieplnych osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe z grupy zawodów 7126 Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych np. 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Od osób pracujących w tym zawodzie wymaga się dodatkowo uprawnień energetycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możliwe jest również uzyskanie kompetencji zawodowych właściwych dla zawodu monter sieci cieplnych poprzez: szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy, staże lub zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę