Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter sieci deszczownianych
Kod: 712609
Synteza: Montuje oraz remontuje sieci podziemne deszczowniane, instaluje urządzenia techniczne na sieci oraz urządzenia techniczne pompowni deszczownianych stałych, przenośnych wraz z ujęciami wody, rurociągi deszczowni przenośnych, obrotowych, frontalnych, przetaczanych, nawijanych, kroplowych, podkoronowych oraz rolniczego rozdeszczowania ścieków.
Zadania zawodowe: gwintowanie ręcznie lub mechanicznie rur stalowych wszystkich średnic;
cięcie i wyginanie na gorąco ręcznie lub mechanicznie rur i blachy;
układanie rurociągów z rur azbestowo-cementowych, PCW, żeliwnych i stalowych, wykonywanie połączeń rur: azbestowo-cementowych i PCW złączami typu ""Simplex"", ""Gibault""; żeliwnych kielichowych za pomocą sznurka konopnego i folii aluminiowej, stalowych spawanych lub kołnierzowych;
wykonywanie węzłów na rurociągach z kształtek;
wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych i podziemnych;
dokonywanie prób hydraulicznych rurociągów podziemnych (próby szczelności);
wykonywanie studni: z hydrantem, odpowietrzająco-napowietrzających, odwadniających wraz z montażem armatury;
wykonywanie przejścia podziemnego rurociągu metodą przeciskową;
montowanie zaworów zwrotnych, hydroforów, sprężarek, pomp wraz z armaturą w pompowniach deszczownianych stałych, przewoźnych i przenośnych oraz na ujęciach wody;
montowanie urządzeń do rozdrabniania i miksowania ścieków przed ich rozdeszczownianiem;
montowanie krat do wody i ścieków oraz sit do ścieków i osadów;
montowanie powierzchniowej sieci rurociągów doprowadzających;
montowanie sieci deszczownianych: rurociągów przenośnych, nawodnień kroplowych i podkoronowych;
montowanie deszczowni obrotowych, frontalnych, przetaczanych i nawijanych;
montowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych na ujęciach, w pompowniach oraz na sieciach podziemnych i powierzchniowych;
montowanie urządzeń do rozcieńczania i dozowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin przy deszczowaniu;
przeprowadzanie próby montażowej urządzeń oraz próbnego rozruchu systemu deszczownianego, remontu systemu.
Dodatkowe zadania zawodowe: montowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zaopatrzeniu rolnictwa w wodę wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków;
montowanie urządzeń w obiektach gospodarki wodnej oraz odwadniających dołów fundamentowych i wykopów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę