Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter systemów suchej zabudowy
Kod: 712902
Synteza:
Monter systemów suchej zabudowy wykonuje prace związane z wykańczaniem wnętrz w obiektach budowlanych.
Monter systemów suchej zabudowy świadczy usługi budowlane w zakresie montażu systemów suchej zabudowy wnętrz w różnych pod względem kubatury obiektach budowlanych. Specjalizuje się w montażu lekkich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem płyt: gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, gipsowych, cementowych na rusztach z profili stalowych lub drewnianych. Monter odczytuje projekt zabudowy i rysunek techniczny, oblicza zapotrzebowanie na materiały, wykonuje ściany działowe, sufity podwieszane, suche podłogi, zabudowy poddaszy, obudowy pionów instalacyjnych i kanałów kablowych. Do jego zadań należy wykonywanie, zgodnie z projektem, aranżacji wnętrz, montażu, remontu, konserwacji i naprawy elementów suchej zabudowy. Ponadto monter systemów suchej zabudowy zabezpiecza na placu budowy materiały przeznaczone do montażu, współdziała z wykonawcami robót towarzyszących oraz współpracuje z kierownictwem i nadzorem budowy. Jest odpowiedzialny za poprawność i jakość montażu systemów suchej zabudowy zgodnie z planem i obowiązującymi normami.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie ścian działowych i okładzin ściennych;
  • wykonywanie sufitów podwieszanych i okładzin sufitowych;
  • wykonywanie zabudów poddaszy i obudów dachów;
  • wykonywanie zabudów szybów instalacyjnych i szybów windowych;
  • wykonywanie suchych podkładów podłogowych i podłóg podniesionych;
  • wykonywanie elementów aranżacji wnętrz z wykorzystaniem suchej zabudowy;
  • wykonywanie remontów, konserwacji i naprawy elementów suchej zabudowy;
  • ocenianie jakości wykonywanych prac w systemach suchej zabudowy;
  • prowadzenie współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w usługach montażu systemów suchej zabudowy;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami składowania materiałów przeznaczonych do montażu, ergonomii, BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.
Do podjęcia pracy w zawodzie montera systemów suchej zabudowy uprawnione są osoby, które posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowym w budownictwie oraz potwierdzoną kwalifikację B.5. Montaż systemów suchej zabudowy opisaną w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Ponadto pracę mogą podejmować osoby dorosłe z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, jeśli posiadają potwierdzoną przez pracodawcę co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie systemów suchej zabudowy, jak również osoby, które odbyły szkolenia w tym zakresie w wyspecjalizowanych placówkach, potwierdzone stosownymi dokumentami kwalifikacyjnymi wydanym przez uprawniony podmiot. Rozwój nowoczesnych technologii suchej zabudowy wskazuje na potrzebę ustawicznego kształcenia i dokształcania pracowników związanych z tą branżą.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę