Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator zgrzewarek
Kod: 721203
Synteza: Nadzoruje i kontroluje pracę zgrzewarek punktowych, liniowych, doczołowych, tarciowych i indukcyjnych; uruchamia i reguluje parametry urządzeń do zgrzewania, agregatów wielopunktowych i linii automatycznych; reguluje i konserwuje zgrzewarki; obsługuje urządzenia i przyrządy specjalne; pobiera i stosuje odpowiednie materiały i przyrządy pomocnicze zgodnie z wymogami technologicznymi; dobiera, sprawdza i reguluje parametry elektryczne zgrzewarek, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy w zgrzewarkach, dokonuje okresowych przeglądów.
Zadania zawodowe: organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, produkcyjne, kontrolno- pomiarowe itp.);
przeprowadzanie konserwacji i regulacji zgrzewarek oraz przyrządów pomocniczych; weryfikacja części i zespołów zgrzewarek;
mocowanie zgrzewanych elementów w zgrzewarkach;
ustawianie parametrów i dozorowanie pracy zgrzewarek podczas procesu technologicznego zgrzewania elementów;
określanie zgrzewalności materiałów na podstawie oznaczenia hutniczego;
obsługiwanie urządzeń pomocniczych przy zgrzewaniu, takich jak: urządzenia do obróbki cieplnej elementów i zgrzein przed i po zgrzewaniu;
dozorowanie operacji pomocniczych przy zgrzewaniu, takich jak: przygotowywanie elementów do zgrzewania, dobieranie parametrów zgrzewania;
nastawianie aparatów automatyki elektrycznej i mechanicznej w zgrzewarkach;
wykrywanie przyczyn wadliwej pracy zgrzewarek oraz usuwanie drobnych usterek;
przygotowywanie próbek połączeń zgrzewanych do badań wytrzymałości mechanicznej;
obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych zgrzein;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: samodzielne przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli podczas zgrzewania na zgrzewarkach;
naprawa zgrzewarek oraz aparatury pomocniczej, po odpowiednim przeszkoleniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę