Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter konstrukcji stalowych
Kod: 721404
Synteza:
Monter konstrukcji stalowych przygotowuje do montażu i montuje elementy stalowe.
Monter konstrukcji stalowych przygotowuje do montażu elementy stalowe lub ich zespoły, w postaci słupów, belek, ościeżnic okiennych lub drzwiowych, bram, elementów stalowych dachu, a także stalowe elementy lub zespoły do zamontowania w konstrukcjach lądowych (np. mosty) oraz morskich (np. statki, platformy). Monter konstrukcji stalowych wykonuje konstrukcje hal przemysłowych, zbiorników, pomostów, konstrukcje nośne urządzeń przemysłowych, konstrukcje stalowe słupów, wież i masztów. Monter konstrukcji stalowych jest odpowiedzialny za wykonanie prawidłowego montażu, zabezpieczenie i konserwację wykonanych konstrukcji oraz prawidłową eksploatację narzędzi i urządzeń. Obowiązkiem jego jest zachowanie zasad technologicznych,  przestrzeganie norm jakościowych oraz dokonanie oceny wykonanej pracy. Praca wykonywana jest zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i instrukcjach technologicznych.
Zadania zawodowe:
  • ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej;
  • przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji stalowej;
  • wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;
  • kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
  • zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności;
  • wykonywanie obmiaru i odbioru konstrukcji stalowej;
  • demontowanie konstrukcji stalowej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Monter konstrukcji stalowych powinien posiadać wykształcenie gimnazjalne, wskazane jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach mechanicznych lub pokrewnych. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Kompetencje w zawodzie można poszerzyć na specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pracodawców i urzędy pracy. Dają one podstawy wiedzy oraz umiejętności, jakie powinien posiadać monter konstrukcji stalowych. Pożądane jest posiadanie aktualnych uprawnień spawalniczych i dozorowych do obsługi niektórych urządzeń i maszyn, znajomość obsługi sprzętu technicznego i pomiarowego, ukończony kurs hakowego (poddźwignicowego) oraz obsługi palnika gazowego. Wykonywanie zawodu montera konstrukcji stalowych wymaga ciągłego rozwoju ze względu na różnorodność wykonywanych konstrukcji stalowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę