Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter / konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
Kod: 721501
Synteza: Buduje i wyposaża w liny urządzenia - najczęściej kolejki linowe pasażerskie lub przemysłowe, wyciągi narciarskie; odbiera od wykonawcy lub buduje podpory końcowe i pośrednie; wyposaża je w liny pociągowe i jezdne; konserwuje układy linowe i części ruchome; przeprowadza przeglądy okresowe i remonty; współpracuje z dozorem technicznym obsługi urządzeń linowych stałych, służących do przewozów i zapewnienia bezpiecznego transportu pasażerów.
Zadania zawodowe: współpraca w opracowaniu metody transportu lin na miejsce montażu - zwykle w terenie trudno dostępnym;
montowanie zespołów z poszczególnych elementów i wykonywanie różnych czynności ślusarskich;
przeciąganie lin przez odpowiednie prowadnice, np. krążki podpór;
kotwienie lin jezdnych (z możliwością przesuwu w zależności od obciążenia wagoników);
przeciąganie lin pociągowych i montaż ich napędu;
regulacja długości lin pociągowychsprawdzanie prawidłowości działania i regulowanie blokad i urządzeń bezpieczeństwa kolei linowych;
wykonywanie prób hamulca;
nadzorowanie prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń kolei linowych;
wykonywanie splotów, łączenia i wiązań lin nośnych - pociągowych, kotwicznych i pomocniczych kolei linowych;
nadzorowanie procesów docierania urządzeń kolei linowych;
montowanie silników do przekładni i odpowiednia ich regulacja - ustawienie;konserwacja układów jezdnych kolejek, np. krążków prowadzących;
dokonywanie okresowych przeglądów i remontów lin i hamulców bezpieczeństwa i układów napędowych;
przestrzeganie przepisów związanych z budową, eksploatacją i naprawą oraz prowadzeniem przewozów na kolejach linowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę