Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Frezer
Kod: 722301
Synteza: Obsługuje specjalizowane i specjalne frezarki ogólnego przeznaczenia; dobiera i stosuje optymalne parametry skrawania, narzędzia i uchwyty, frezuje płaszczyzny, rowki wiórowe w narzędziach wieloostrzowych, sprzęgła kłowe, rowki o różnym zarysie, krzywki, gwinty, wałki wielowypustowe, zęby w kołach zębatych i zębatki (metodą kształtową).
Zadania zawodowe: zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
ekonomiczne użytkowanie frezarek, np. wspornikowych (uniwersalnych, poziomych i pionowych), bezwspornikowych, wzdłużnych, kopiarek, narzędziowych, do gwintów (krótkich i długich) i innych;
dobieranie i stosowanie podczas frezowania optymalnych parametrów skrawania takich jak: posuw, prędkość i głębokość skrawania;
ustawianie do pracy frezarek różnych typów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: parametry skrawania, dobór i mocowanie frezów i głowic frezowych, mocowanie przedmiotów obrabianych w uchwytach obróbkowych i bez uchwytów;
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
wykonywanie na różnych frezarkach prac frezerskich prostych i o dużym stopniu trudności, np.: frezowanie płaszczyzn, rowków wiórowych w narzędziach (prostych i śrubowych), powierzchni kształtowych, gwintów, sprzęgieł kłowych, krzywek, kanałków o różnym zarysie oraz metodą kształtową i obwiedniową wałków wielowypustowych, a także zębów w kołach zębatych walcowych, zębatkach itp.;
użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie oraz sprawdzanie wymiarów i kształtu obrabianych przedmiotów;
kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
czyszczenie i konserwowanie po zakończeniu pracy użytkowanych frezarek, narzędzi i uchwytów;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie różnorodnych prac na innych uniwersalnych obrabiarkach skrawających do metali, np. tokarkach, szlifierkach, wiertarkach, wytaczarkach, wytaczarko-frezarkach i strugarkach;
obrabianie kół zębatych na frezarkach obwiedniowych, dłutownicach i wiórkarkach;
obrabianie różnorodnych przedmiotów na obrabiarkach zespołowych;
kontrolowanie prac linii obrabiarek i elastycznie zautomatyzowanych obrabiarek;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy;
pełnienie funkcji ustawiacza.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę