Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Szlifierz metali
Kod: 722312
Synteza: Obsługuje szlifierki do wałków (kłowe i bezkłowe), otworów, płaszczyzn oraz gwintów, ostrzarki uniwersalne i specjalne; dobiera i stosuje optymalne parametry skrawania do ostrzenia różnorodnych narzędzi skrawających, szlifuje powierzchnie walcowe i stożkowe (wewnętrzne i zewnętrzne).
Zadania zawodowe: zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
obsługa szlifierek ogólnego przeznaczenia, specjalizowanych i specjalnych takich jak: szlifierki do wałków kłowe uniwersalne, produkcyjne i bezkłowe, szlifierki do otworów uniwersalne, produkcyjne, obiegowe i bez uchwytowe, szlifierki do płaszczyzn ze stołem prostokątnym i ze stołem obrotowym, szlifierki do gwintów;
dobieranie i regenerowanie (np. przez diamentowanie) ściernic;
ustawianie do pracy szlifierek ze szczególnym zwróceniem uwagi na: optymalne parametry skrawania, mocowanie ściernic oraz obrabianych przedmiotów;
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
wykonywanie różnorodnych prac szlifierskich, jak: szlifowanie powierzchni walcowych i stożkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych płaszczyzn i powierzchni kształtowych, gwintów;
ostrzenie na ostrzarkach uniwersalnych i specjalnych różnorodnych narzędzi skrawających, jak: noże tokarskie i strugarskie, wiertła, pogłębiacze, rozwiertaki, frezy, głowice frezowe, gwintowniki, narzynki, przeciągacze i przepychacze oraz narzędzia do obróbki kół zębatych;
użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie oraz sprawdzanie wymiarów i kształtu obrabianych przedmiotów;
kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
czyszczenie i konserwowanie użytkowanych szlifierek, sprawdzianów i narzędzi pomiarowych oraz uchwytów;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: ostrzenie narzędzi skrawających, szlifowanie pilników, szlifowanie na szlifierkach współrzędnościowych skomplikowanych powierzchni kształtowych i otworów w kilku płaszczyznach;
wykonywanie różnych prac na innych uniwersalnych obrabiarkach skrawających do metali, np.: tokarkach, frezarkach, wiertarkach i wytaczarkach;
szlifowanie kół zębatych metodami kształtowymi i obwiedniowymi;
obrabianie różnorodnych przedmiotów na obrabiarkach zespołowych;
kontrolowanie pracy linii obrabiarek i elastycznie zautomatyzowanych obrabiarek;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy;
pełnienie funkcji ustawiacza na szlifierkach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę