Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik płatowców
Kod: 723201
Synteza: Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje konstrukcji statków powietrznych albo ich zespołów; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów.
Zadania zawodowe:
 • dokonywanie przeglądu i szczegółowych ocen technicznych konstrukcji statków powietrznych pod względem koniecznego zakresu napraw;
 • sporządzanie i podpisywanie protokołów z weryfikacji statków powietrznych na podstawie przeprowadzonego przeglądu;
 • wykonywanie napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy użyciu właściwych narzędzi, części i materiałów, posiadających ważne dokumenty albo atesty;
 • wykonywanie demontażu konstrukcji statków powietrznych przed naprawą
  i w jej trakcie, wykonywanie montażu ostatecznego po naprawie danego elementu konstrukcji;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu napraw konstrukcji statku powietrznego oraz potwierdzanie zarejestrowanych w niej kolejnych operacji technologicznych, wykonanych przez siebie pod względem zgodności
  z obowiązującą dokumentacją techniczną, potwierdzanie zastosowania właściwych części i materiałów oraz potwierdzanie całości wykonanych napraw;
 • przestrzeganie terminów ważności świadectw sprawności technicznej statków powietrznych, ich podzespołów i wyposażenia, a także innych dokumentów zezwalających na ich użytkowanie;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę