Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Układacz-konserwator spadochronów
Kod: 723204
Synteza: Dokonuje napraw i konserwacji lotniczego sprzętu ratowniczego i wysokościowego, takiego jak: spadochrony transportowe i hamujące, aparatura tlenowa wysokościowa, kamizelki ratunkowe i urządzenia katapultowe.
Zadania zawodowe: układanie spadochronów: czaszy z cienkiej mocnej tkaniny z tworzywa sztucznego, linek nośnych, uprzęży z zamkiem, pilocika (ułatwiającego otwarcie czaszy), uchwytu z linką wyzwalającą czaszę;
wkładanie spadochronów do pokrowca;
dokonywanie okresowych przeglądów spadochronów różnych typów, aparatury tlenowej wysokościowej, kamizelek ratunkowych i urządzeń katapultowych;
dbałość i odpowiedzialność za właściwą konserwację i działanie lotniczego sprzętu ratunkowego;
dokonywanie napraw lotniczego sprzętu ratowniczego i wysokościowego;
prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami dotyczącymi sprawności sprzętu ratowniczego i wysokościowego;
nadzorowanie innych pracowników;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę