Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
Kod: 723304
Synteza:
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń.
Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie. W związku z tym wykonuje zaplanowane przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń w określonym czasie. Na bieżąco analizuje stan techniczny maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje. Podczas naprawy korzysta z narzędzi, uchwytów i przyrządów montażowych oraz przyrządów dostosowanych do prac naprawczych. Korzysta również z dokumentacji techniczno-ruchowych producenta maszyn. W związku z tym powinien posiadać podstawową umiejętność czytania rysunku technicznego oraz schematów załączonych do dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urządzenia. Wykonując operacje naprawcze, może pracować na stanowisku ślusarskim, posługując się narzędziami do obróbki ręcznej lub na maszynach skrawających, stosując narzędzia skrawające. Po wykonaniu naprawy lub zainstalowaniu nowej obrabiarki na stanowisku pracy testuje maszynę lub urządzenie, utrzymując parametry zalecane przez producenta. W zależności od zakresu prac naprawczych operacje demontażu i montażu maszyny lub urządzenia wykonuje się na stanowisku pracy maszyny lub w wyspecjalizowanej komórce zakładu.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • diagnozowanie lub demontowanie maszyn i urządzeń do obróbki metali;
  • kontrolowanie części maszyn i urządzeń do obróbki metali;
  • naprawianie zespołów, podzespołów lub części maszyn i urządzeń do obróbki metali;
  • montowanie maszyn i urządzeń do obróbki metali;
  • próbne uruchamianie maszyny i urządzenia do obróbki metali po wykonanej naprawie;
  • testowanie maszyn i urządzeń do obróbki metali nowych lub po wykonanej naprawie;
  • konserwowanie maszyn i urządzeń do obróbki metali;
  • sprawowanie nadzoru technicznego nad pracą maszyn i urządzeń do obróbki metali we współpracy z przełożonym.
Zawód mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali można uzyskać na drodze kształcenia w formach szkolnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Pracodawcy zatrudniają też w zawodzie mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunkach związanych z przemysłem maszynowym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn i urządzeń do obróbki metali lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę