Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
Kod: 723305
Synteza: Wykonuje czynności związane z utrzymywaniem w pełnej sprawności maszyn i urządzeń układu KTZ (koparka-przenośnik taśmowy-zwałowarka) kopalni odkrywkowej, obejmujące regulacje, przeglądy, konserwacje oraz remonty maszyn i ich elementów zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjami obsługi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., posługując się zróżnicowanym zestawem narzędzi - od prostych narzędzi ślusarskich po precyzyjne przyrządy pomiarowe i obrabiarki do napraw, remontów i regulacji elementów mechanicznych, układów pneumatyki i hydrauliki siłowej do sprzętu technologicznego (dźwignice, ładowarki, spycharki).
Zadania zawodowe: zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcjami obsługi stosowanych maszyn i urządzeń;
dokonywanie przeglądu, konserwacji, regulacji i wykonywanie napraw maszyn i urządzeń w miejscu ich zainstalowania w czasie remontów zapobiegawczych i bieżących oraz usuwanie awarii zaistniałych w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń;
uzupełnianie i wymiana olejów, smarów w układach kinematycznych podzespołów funkcjonalnych maszyn i urządzeń;
diagnozowanie usterek i uszkodzeń maszyn i urządzeń;
podejmowanie działań profilaktycznych wynikających z przeprowadzonej diagnozy;
przeprowadzanie remontów planowych maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakładzie górniczym, polegających na: demontażu i montażu części i zespołów maszyn, przeprowadzaniu ich weryfikacji oraz naprawianiu;
regenerowanie i wykonywanie części do maszyn ulegających szybkiemu zużyciu.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę