Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Kod: 723307
Synteza:
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych instaluje, naprawia i obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe.
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych wykonuje montaż, demontaż, naprawę i obsługę maszyn i urządzeń przemysłowych. Identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia wynikłe w trakcie eksploatacji. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wymienia uszkodzone elementy i zespoły. Przy uszkodzeniach, które wymagają naprawy warsztatowej, demontuje podzespół, następnie montuje i reguluje. Obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe poprzez regulacje i konserwacje (np. czyszczenie, dokręcanie, wymiana płynów eksploatacyjnych), posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Wszystkie zadania wykonuje, przestrzegając przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ppoż. i ochrony środowiska;
  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy;
  • diagnozowanie przyczyny awarii maszyny lub urządzenia przemysłowego;
  • demontowanie zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych;
  • selekcjonowanie części uszkodzonego zespołu lub podzespołu maszyny, urządzenia;
  • naprawianie maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części;
  • montowanie podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych po naprawie;
  • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów maszyn i urządzeń;
  • wykonywanie konserwacji maszyn i urządzeń;
  • sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych we współpracy z przełożonym.
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych powinien być absolwentem szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń lub ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Powinien zostać przeszkolony w zakresie budowy i obsługi konkretnych maszyn w miejscu swojej pracy z uwzględnieniem wymogów branży przemysłowej, w jakiej podejmuje pracę.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę