Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn szwalniczych
Kod: 723309
Synteza:
Mechanik maszyn, szwalniczych wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze maszyn mające na celu ich prawidłową i bezpieczną eksploatację.
Podstawowym zadaniem mechanika maszyn szwalniczych jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego, zaplanowanie i przeprowadzenie przeglądów okresowych maszyn. Na bieżąco analizuje stan techniczny maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje ją i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje je. Podczas wykonywania naprawy korzysta z narzędzi, przyrządów pomiarowych dostosowanych do prac naprawczych. Do wykonania operacji naprawczych korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowych producenta maszyn szwalniczych. Po wykonaniu prac naprawczych lub zainstalowaniu nowej maszyny szwalniczej na stanowisku pracy wykonuje próbny rozruch maszyny, utrzymując parametry zalecane przez producenta maszyn.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • diagnozowanie i demontowanie maszyny szwalniczej;
  • weryfikowanie części maszyn szwalniczych;
  • naprawianie maszyny poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części;
  • montowanie maszyn szwalniczych;
  • próbne uruchamianie maszyny szwalniczej;
  • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych maszyn szwalniczych;
  • prowadzenie dokumentacji przeglądowo-naprawczej;
  • sprawowanie nadzoru technicznego nad pracą maszyn szwalniczych we współpracy z przełożonym.
Obecnie w kraju nie ma szkoły, która przygotowuje do zawodu mechanik maszyn szwalniczych. Pracodawcy zatrudniają na stanowisku mechanika maszyn szwalniczych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kierunkach związanych z przemysłem maszynowym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Mechanik maszyn szwalniczych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn szwalniczych lub w ośrodkach szkoleniowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę