Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik okrętowy
Kod: 723311
Synteza: Montuje, ustawia, reguluje i konserwuje elementy wyposażenia statków handlowych i przemysłowych, takie jak: stopnie, poręcze, uchwyty, przejścia, włazy, okna, podłogi, zbiorniki oraz urządzenia pokładowe, przeładunkowo-transportowe, sterowe i nawigacyjne; przygotowuje statek do eksploatacji (próby na uwięzi i w morzu).
Zadania zawodowe: odczytywanie rysunków technicznych, schematów ideowych, opisów technicznych i zaleceń wykonawczych armatora;
wykonywanie szkiców usytuowania konstrukcji i urządzeń;
ustawianie i łączenie poszczególnych części w podzespoły, zespoły oraz całe maszyny i urządzenia za pomocą: śrub, kołków, wpustów, klinów, nitów oraz spawania;
dobieranie do wykonywanych prac narzędzi i przyrządów, takich jak: wiertarki, szlifierki, warsztatowe prasy śrubowe o napędzie elektrycznym, urządzenia podnośne transportowe, sprzęt spawalniczy oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe;
dopasowywanie poszczególnych części maszyn i urządzeń przez: trasowanie, cięcie, piłowanie, gięcie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie;
montaż na statku gotowych wyrobów, konstrukcji stalowych lub ich części oraz urządzeń wyposażenia okrętowego przez: trasowanie, spawanie, pasowanie, składanie, skręcanie, sczepianie;
przeprowadzanie prób działania zamontowanych urządzeń i przekazywanie ich wyników do kontroli technicznej w stoczni oraz u armatora;
przeprowadzanie napraw, remontów i konserwacji maszyn i urządzeń okrętowych;
wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: nadzorowanie innych pracowników;
prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę