Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Trawiacz poligraficzny
Kod: 732113
Synteza: Wykonuje trawienie na potrzeby chemigrafii form drukowych przeznaczonych do druku wklęsłego jedno- i wielobarwnego dla maszyn arkuszowych i rolowych oraz klisz kreskowych i rastrowych wykonanych na płytach metalowych (cynk, mosiądz, miedź, stal) i z tworzyw sztucznych - metodami ręcznymi i automatycznymi, w specjalnych kąpielach trawiących.
Zadania zawodowe: przygotowywanie materiałów pigmentowych (papier pigmentowy, folia pigmentowa), niepresensybilizowanych, do wykonywania uczulenia;
uczulanie materiałów pigmentowych w roztworach soli dwuchromianowych; czuwanie nad właściwymi parametrami w procesie uczulania materiałów pigmentowych, jak: stężenie soli dwuchromianowej w roztworze uczulającym, pH roztworu, jego temperatura i czas uczulania;
suszenie uczulonego papieru powietrzem lub za pomocą filców;
przechowywanie uczulonego papieru pigmentowego w specjalnych szafach chłodniczych w celu zachowania właściwości światłoczułych;
dobieranie źródła światła do sporządzania kopii wklęsłodrukowej;
kontrolowanie naświetlania kopii przez okresowe sprawdzanie równomierności oświetlenia płaszczyzny kopioramy;
ocenianie jakości cylindra wklęsłodrukowego przez badanie jakościowe powłoki drukowej cylindra oraz sprawdzanie dokładności wymiarów i kształtu cylindra;
przenoszenie kopii na cylinder za pomocą specjalnych maszyn do kopiowania;
kontrolowanie temperatury wody, jej ilości oraz równomierności docisku w czasie przenoszenia kopii;
wywoływanie wodą naświetlonego i przeniesionego na miedziane podłoże papieru pigmentowego;
nadzorowanie stałej temperatury wody, czasu wywoływania oraz pH;
chłodzenie i suszenie wywołanej kopii;
przechowywanie wywołanej kopii w pomieszczeniu klimatyzowanym;
wywoływanie kopii pigmentowej z zastosowaniem technologii zimnego wywoływania;
wykonywanie trawienia formy wklęsłodrukowej metodą klasycznego trawienia ręcznego;
wykonywanie trawienia formy wklęsłodrukowej metodą trawienia roztworem o stałej gęstości przy użyciu specjalnych maszyn;
wykonywanie trawienia formy metodą trawienia jednym roztworem o zmiennej gęstości za pomocą specjalnych systemów z maszynami matematycznymi;
kontrolowanie przebiegu trawienia przez ocenę głębokości trawienia;
kontrolowanie i korygowanie roztworów trawiących;
wykonywanie trawienia form autotypijnych metodą elektrolityczną;
ocenianie formy wklęsłodrukowej przez porównywanie jakości diapozytywu z jakością odbitki drukowej;
przeprowadzanie elektrolitycznej korekty formy wklęsłodrukowej za pomocą specjalnych urządzeń;
wykonywanie trawienia klisz chemigraficznych, jednostopniowego i wielostopniowego, w odpowiednich urządzeniach trawiących;
usuwanie, w razie potrzeby, warstwy kopiowej po trawieniu;
ocenianie wytrawionej kliszy (formy) chemigraficznej i dokonywanie korekty;
organizowanie stanowiska pracy, przy uwzględnieniu przepisów bhp i ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę