Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Maszynista maszyn typograficznych
Kod: 732206
Synteza: Obsługuje maszyny zwojowe oraz arkuszowe różnych typów do druku wypukłego (typograficznego) jedno- i wielobarwnego: gazet, czasopism, książek, ilustracji, albumów i różnego rodzaju akcydensów.
Zadania zawodowe: zakładanie form drukowych na cylindry drukowe maszyny zwojowej lub na fundament maszyny płaskiej i dociskowej;
regulowanie walców gumowych oraz żelatynowych podających farbę na formy drukowe;
regulowanie mechanizmu złamującego, zakładanie noży perforacyjnych, wkładki przerywaczy oraz mechanizmu podającego papier w roli lub arkuszach;
wprowadzanie papieru na cylindry drukowe lub dekle maszyny dociskowej;
napełnianie kałamarzy farbowych farbami o odpowiednim kolorze i konsystencji;,br>uruchamianie maszyny, wykonywanie próbnego drukowania i regulowanie pracy maszyny;
ocenianie próbnej odbitki i ewentualne usuwanie braków;
wykonywanie druku nakładu;czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę